Automatika - Logo  
Zgodnie z art. 500§21 KSH Spółka bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia spółek Remech Sp. z o.o. i Automatika Sp. z o.o.

dokument PDF - plan połączenia
dokument PDF - załączniki do planu
©2013 AUTOMATIKA Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.
Sekretariat: tel. 91 317-40-56, fax 91 317-39-43
Sąd Rejonowy w Szczecinie, KRS 0000095833
Kapitał zakładowy: 7.167.500 PLN
NIP: 851-27-65-709, REGON: 812445860